flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

                       Інформація про нормативно-правові засади діяльності суду
 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, з наступними змінами.

 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

  4. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року, з наступними змінами.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

6. Закон України «Про судовий збір» від 08 липня 2011 року, з наступними змінами.

7. Указ Президента України « Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів » від 20 травня 2011 року, з наступними змінами.

8. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена Наказом Державної судової адміністрації України вiд 17.12.2013 року № 173, з наступними змінами.

9. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року № 168.

10. Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, з наступними змінами.

11. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року №22.

12. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

 13. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 25.

14. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33. 
 

Інформація про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Оскарження рішень розпорядника інформації, дій та бездіяльності.

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.


Для подання інформаційного запиту

усно: телефон (05153) 2-11-64

 письмово: 57400, Миколаївська обл., смт.Березанка, вул.Центральна, 58 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

факс: (05153) 2-11-64

електронна пошта: inbox@br.mk.court.gov.ua