flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історична довідка

Історична довідка

Березанського районного суду

Миколаївської області

Історія утворення району

БЕРЕЗАНКА ( до 1914 р. Александерфельд, до 1923 р.Суворово, до 1964 р. Тилигуло- Березанка селище міського типу  ( з 1964 р.), центр однойменного району. Розташований в долині річки Сосик, близько Сосицкого лиману. Відстань до обласного центру – 57 км, до найближчої залізничної станції Березівка на лінії Одеса- Помошня Одеської залізничної дороги – 50 км. В 2 км від селища проходить автодорога Миколаїв- Одеса. Населення -4500 осіб , серед них 83 % українців , росіян 8.8 % , живуть також молдовани, білоруси, болгари та інш. До селищної Ради підлеглі  села Андріївка, Малахове, Марківка й Попільне. Про заселення території нинішнього селища і його окраїн у далекій давнині свідчать виявлені тут залишки поселень епохи пізньої бронзи ( кінець II тисячоріччя до н.е.) і скіфського часу( IV-II вв. до н. ери).

В XVI-XVII вв. в степах , що прилягають до Березанського, Сосчицького й Тилигульського лиманів, кочували ногайські орди, зокрема Едисанська ( Очаковська).Борючись за звільнення споконвічливих слов»янських земель від завойовників, сюди не раз приходили загони запорізьких козаків.Про одне із таких рейдів запоріжців , що зупинилися на річці Сосик ( у районі нинішнього селища), згадується в меморіалі військогового судді Головатого від 14 серпня 1769 р. Під час російсько- турецької війни 1787-1791рр. з авангардними частинами російської армії тут кілька днів перебував російський полководець А.В. Суворов.

Після звільнення території Північного Причорномор»я від турецьких завойовників, землями в цій місцевості довгий час володіли поміщики Погорєльські, а пізніше – Арнольди. В 1866р. 32 вихідця з німецької колонії на Одещині купили в поміщика  А.Арнольди 3337 десятин землі.На лівому схилі Сосицької балки було засноване поселення , яке вперше згадується в письмових джерелах за 1876 р. за назвою Александерфельд.Користуючись наданими царським урядом пільгами й володіючи великими ділянками землі ( від 25 до 225 десятин), колоністи успішно розбудовували своє господарство. В 1882 р.тут в 60 дворах проживало 386 осіб. З 1879 р. село стало центром волості. На початку 1922 р.  Суворовську волость об»єднали з Анатолівкою. Новостворену волость із центром в Анатолівці назвали Тилигуло- Березанкою . В 1923 р. Суворово увійшло до складу Тилигуло- Березанського району. Однак наприкінці того ж року, враховуючи вдале територіальне розташування Суворова й наявність тут необхідних приміщень, центр Тилигуло- Березанського району перенесли в Суворово ( з 1923 р. за селом закріпилася назва Тилигуло- Березанка). В 1924 р. Тилигуло- Березанці проживало 660 осіб ( 94%- німці).

12 серпня 1941 року Тилигуло- Березанку  окупували  гітлерівські війська. 30 березня 1944 року було звільнене.  В 1964 р.  село перейменували на Березанка  й одержало статус  селище міського типу.

 Поблизу Березанки на острові  Березань- давньогрецького поселення ( 7ст. до н.е.) встановлений меморіал учасникам Севастопольського збройного повстання 1905 р. під керівництвом Л-та Шмідта.

Адміністративний устрій

На території Березанського району діють: 1 селищна рада -Березанська та 16 сільських рад: Матіясівська, Кімівська, Чапаївська, Данилівська, Дмитрівська, Василівська, Краснянська, Новофедорівська, Рибаківська, Краснопільська, Анатоліївська, Ч-Українська, Коблевська, Ташинська, Лиманівська, Тузлівська.

Природно-географічний потенціал

Територія Березанського району розміщена на південному заході  Миколаївської області, який омивається водами  Чорного моря , Тилигульським і Березанським лиманами. Через територію району протікають три річки, є солоне озеро Тузли.

Район має великий курортний потенціал- чотири зони відпочинку( Коблеве, Лугове, Морське, Рибаківка). Нараховується 164 бази відпочинку, в тому числі 7 дитячих лагерів для відпочинку і оздоровлення.

Загальна площа району –  1378,2 кв.км., що складає 5.6  % від території Миколаївської області. За величиною площі- район восьмий в області. В геоморфологічному відношенні район знаходиться в межах Причорноморської низини та розташований в межах природних зон: до степу Південого відноситься північна частина Березанського району, до степу Сухого- південна частина.

Район характеризується теплим, в міру засушливим кліматом.

Водні ресурси: загальна площа водних ресурсів становить 12107,7761 га. Територія нагадує півострів .З півдня територія району омивається водами Чорного моря ,західне узбережжя омиває Тилигульський лиман,південно- східне узбережжя омивається водами Березанського лиману. По території району протікає 3 ( три) річки : Сасик, Березань, Царега та 20 ставків.

Корисні копалини: в районі наявні родовища пиляних вапняків( 5 кар»єрів),суглинків,мінеральної столової води,поклади пісків та жорстви. Ефективне використання природних ресурсів дасть можливість зміцнити і розширити економічний потенціал району. Створення підприємств на базі сировинних запасів буде ефективним вкладенням інвестиційних коштів з мінімальними ризиками.

Сільськогосподарські угіддя: В районі нараховується 112 733, 1494 га сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі – 91660,4367 га.

Кордони

Район межує із Веселинівським, Миколаївським, Очаківським районами Миколаївської області та Одеською областю.

Населенні пункти

На території району 48 населених пунктів, включаючи районний центр – смт Березанка, які підпорядковані 17 місцевим радам.

 Районний центр: Березанка – селище міського типу, центр району. Розташований на березі річки Сасик, 57 км від обласного центру.

З історії районного суду.

В зв’язку з відсутністю архівних даних щодо створення Березанського районного суду датою його заснування можна вважати травень 1944 року (згідно архівних даних рішень, які збереглися на сьогоднішній день). Цю дату можна вважати початком роботи Березанського районного суду Миколаївської області.

Реорганізація державного життя у повоєнний період зачіпала судові та правоохоронні органи. Після скасування у вересні 1945 р. широкої юрисдикції військових трибуналів відновилася в повному обсязі юрисдикція народних, обласних судів та Верховного Суду України.

З 1948 року Березанський районний народний суд підпорядковувався Управлінню Міністерства Юстиції по Миколаївській області.

Протягом 1947-1948 pp. сесіями обласних Рад депутатів трудящих терміном на 5 років було обрано нові склади обласних судів. 30 січня 1949 р. уперше відповідно до Конституції УРСР (ст. 108) і Закону СРСР про судоустрій 1938 р. відбувалися вибори народних судів громадянами району на основі загального, прямого та рівного права при таємному голосуванні. Порядок виборів детально визначався у Положенні про вибори народних судів від 10 жовтня 1948 р. Народні судді та народні засідателі обиралися на три роки. Для кандидатів установлювався віковий ценз — 23 роки.

На підставі Указу Президії Верховної Ради СРСР від 30 серпня 1956 року обласне управління Міністерства юстиції було ліквідовано і функції судового управління народними судами були передані обласному суду. Мін'юст УРСР, а також інших республік отримав статус союзно-республіканського міністерства. На обласні суди покладалися не властиві для судових органів функції керівництва нотаріальними конторами, виконанням судових рішень і вироків у частині майнових стягнень, контролю за усією діяльністю народних судів, проведення в них ревізій. Народні суди отримали право призначати судових виконавців.

Завдання правосуддя та нові засади реформування судової системи визначили прийняті наприкінці 1958р. Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік, а також Закон про судоустрій УРСР від 30 червня 1960 р. Зміни торкалися передусім організації та діяльності низової ланки судової системи. Замість дільничної системи народних судів встановлювалися єдині народні суди району чи міста, які тепер обиралися не на три, а на п'ять років. Народні засідателі обиралися на два роки зборами трудових колективів. Судові справи між суддями розподілялися за територіальним принципом, тобто за кожним суддею закріплювалася певна територія району (міста). Народні суди мали звітувати про свою діяльність перед відповідними Радами, а народні судді — перед виборцями.

Підвищити роль громадськості у здійсненні правосуддя давали змогу керовані судами самодіяльні органи — Ради народних засідателів. Відновили діяльність товариські суди, що виникли в 20-х роках для боротьби з порушниками дисципліни праці. Згідно з Положенням про товариські суди Української РСР від 15 серпня 1961 р. їх підсудності підлягали справи про антигромадські вчинки й злочини, за скоєння яких не передбачалося кримінальне покарання. Товариські суди застосовували переважно заходи громадського впливу, а в разі необхідності могли порушувати клопотання перед народними судами про застосування кримінального покарання. Справи розглядалися колегіально — трьома членами товариського суду.

Проте, спроба децентралізувати управління судовою системою виявилася невдалою, і в 1962 р.  поновився попередній порядок загального керівництва судами з боку Мін'юсту та його органів.

Указом Президії Ради УРСР від 6 жовтня 1970 року було створено Міністерство Юстиції УРСР та відділи юстиції облвиконкому. В зв’язку з створенням відділів юстиції структура і функції обласного суду змінились. 30 грудня 1970 року обласним судом були передані відділу юстиції функції управління і організації народними судами.

Після придбання Україною суверенітету у грудні 1991 року в країні в органах влади всіх рівнів відбувається реформування. Здійснюється удосконалення судової системи, діяльності судів.

Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української PCP «Про судоустрій Української PCP», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів Української PCP» від 17 червня 1992 року № 2464-12 судовий процес проводиться суддею одноособово за участю прокурора, адвокатів, секретаря. Народні засідателі участі в судовому процесі не приймають. Це знайшло відображення у назві суду: з 1993 року він діє як Березанський районний суд Миколаївської області.

З початку 2002 року згідно Закону України «Про судоустрій», прийнятому 7 лютого 2002 року, суд мав назву – місцевий  Березанський районний суд Миколаївської області.

З початку 2003 року суди стали підвідомчими Державній судовій адміністрації України.

З метою забезпечення роботи суду по здійсненню правосуддя, узагальнення судової практики та іншої діяльності в  Березанському районному суді Миколаївської області діє апарат суду.

Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на зміцнення законності та правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

Робота по діловодству в  Березанському районному суді Миколаївської  області також покладається на апарат суду.

Згідно архівних даних суду з травня 1944 року у  Березанському районному суді Миколаївської області в різні часи працювали судді:

         З травня 1944 року , після визволення району від німецько-фашистських загарбників, по 1950 рік народним суддею  Т-Березанського району працював Дівулін.

         З 1951 року по 1953 рік народним суддею працював Філіпський.

         З 1954-1956 р.р. народним суддею працював Бондаренко.

         З 1957- 1964 р.р. народним суддею Т-Березанського району,а 

         З 1964-1966 р.р. народним суддею Березанського району працював Самура Ф.Д.

         З 1966-1967р.р.народним суддею працював Савенко.

         З 1968-1970 р.р.народним суддею працювала  Ейсмонт А.В.

         З 1971-1986 р.р народним суддею  працював Пшеницький Л.М.

          З 1987- 1996 р.р. суддею Березанського районного суду працював Шкарупа В.О.

         З 1992 року і по 1997 р. суддею  працювала  Дорошенко  А.В. , а  з 1997 р. по вересень 2016 р. - головою Березанського районного суду. Постановою Верховної Ради України від 22.09.2016 року № 1600-VШ звільнена з посади голови Березанського районного суду в зв'язку з поданнням заяви про відставку .

         З 1995- 1996 р.р. суддею Березанського районного суду працював  Панченко В.І. 

         З 1996 і по жовтень 2016 р.  працювала суддею Старчеус О.П., яка з 2013 року по квітень 2015 року була  заступником голови районного суду, а з 17.10.2016 р.  по т.ч. працює головою Березанського районного суду 

          З 1997- 2010 р.р. суддею Березанського районного суду працював  Мадай С.І.          

          З 2005 року і по т.ч. працює суддею  Гапоненко Н.О.

          З 2012 року і по т.ч. працює суддею  Тавлуй В.В.

 Згідно архівних даних суду з 1946 року і по 1984 рік у Березанському народному районному суді Миколаївської  працювали народні засідателі: Євдокімов; Ткачук; Кравченко; Андреєв;Манзарук; Олейніков;Коновалов; Лозенко; Лозебна; Моторний; Енхель; Мінчевська; Лупашенко; Шевченко; Середа; Бондаренко; Швець; Котов; Гричан; Зелененко та інш.

Згідно архівних даних суду з 1947 року працювали і по теперішній час працюють  у Березанському районному суді :

Секретар судових засідань:

з 1947-1952 р.р.– Євдокімова; Дехтярева; Фіногенова; Бабенко;  Жалдибівна; Хаймович;Зелененко;  Горницька; Галаєва.

З 1953- 1962 р.р.- Борисенко ; Коржова; Баранова;  Сиваєва; Косая ; Бережна; Дегтярьова; Пітєрова; Гайдабас; Гриневич.

З 1963 – 1975 р.р.- Данилова; Чельцова; Калкутіна; Датій; Яковенко;   Крикунова; Сіліна; Проценко ; Лобанова; Зелінська. 

З 1976 – 1982 р.р. - Босянок ;  Остапенко; Чихаріна; Фомочкіна; Тимошенко; Юринець; Коржова; Дворцова; Пономарчук.

З 1983 – 1984 р.р.- Єгорова Л. 

З 1985- 1986 р.р. – Ловрентьєва С.М. 

З 1987- 1989 р.р.- Крамар ( Громова) Г.А.                

З 1990- 1991 р.р. – Поліщук С.М.

З 1992- 1996р.р.-  Мамедова ( Максименко) С.Ф.

З 1993- 1995 р.р.- Колінко Н.І.

З 1995- 2001р.р. – Мостова Т.В., з 2002 по т.ч. працює помічником судді Березанського районного суду.

З 1995- 2001р.р.-Блажко А.М., з 2002 року по 2011рік архіваріус   Березанського районного суду.

З 1995- 2003 р.р.  – Пономаренко Л.Г., з 2003 року по 2008 рік завідуюча секретаріатом, з 2008 року по т.ч. керівник апарату. 

З 1996- 2011р.р.-  Клопотова (Лотоцька) І.Г.

З 1997-2013 р.р.- Максименко С.Ф.

З 2001- по т.ч.-  Якубець С.В. 

З 2002-2003 р.р. – Посухіна Т.П.

З 2002- 2008 р.р.- Мамаразікова( Новікова) М.А.

З 2003- 2007 р.р. – Райлян О.М.

З 2005- по т.ч. – Потриваєва М.А.

З 2009 – 2010 р.р.  – Захарчук С.М.

З 2012- 2014 р.р. - Морозова С.М. з 08.01.14 р. по т.ч. - консультант з кадрової роботи ;

З 2013- 2015 р.р.  -  Ткач Т.В.

З 2014 -2015 р.р.  -  Шемякіна К.І. 

З 2016 - 2017р.р.  -  Дар'я О.П.

 Кур'єр-прибиральниця-  Фіногенова С.С з 1948 р. по 1956р.;

Конюх-  Дробот Н.П. з 1952 р. по 1955 р.;

Судовий виконавець -  Панченко В.Я. з 1948 р. по 1983 р.;

Судовий виконавець – Міскевич ( Плохотнюк) Л.В. з 1985-1999р.р.,

з 2005 -2008 р.р. помічник судді, з 2008-2013 р.р. -  консультант з кадрової роботи. 

Кур'єр-прибиральниця – Минаєва С.П. з 1985 – 1993 р.р.;

Завідуюча канцелярією – Блажко А.М. з 1985- 1994 р.р.;

Судовий виконавець- Пономаренко Л.Г. з 1991 – 1994 р.р.,з 1994 – 1995 р.р.- архіваріус;

Судовий виконавець – Кравченко О.М. з 1991 – 1999 р.р.,з 2004 -2013 р.р. - помічник судді;

Судовий розпорядник- Кулик Л.В., Бежан А.К. - 1993р.;

Судовий розпорядник – Коваль С.І. – 1994 р.;

Архіваріус – Дорошенко О.Г. з 1995- 1996 р.р.;

Архіваріус – Ференс( Ходан) Л.П. з 1996- 1999р.р.,

з 1999- 2002 р.р. секретар суду, з 2002- по т.ч.  помічник судді;

Кур'єр-прибиральниця – Ющенко Т.В. з 1994- 1999 р.р.;

Судовий розпорядник – Прокопів Є.В. з 1994 – 2012 р.р.;

Секретар суду- Літвінчук В.В. - 1999 р.;

Кур'єр-прибиральниця – Козуненко Т.В. - 1999 р.;

Архіваріус – Якубець  С.В., з 2000- 2001 р.р.; з 2001 р. по т.ч. - секретар судового засідання

Консультант – Громова Г.А. з 2000 року по т.ч.;

Кур'єр-прибиральниця-  Данилова Л.А., з 2000 - 2002 рік;

Архіваріус- Шумська  (Заблоцька) В.В., з 2001 року по 2002 рік секретар ……судового засідання; 

Секретар суду- Пашиніна Л.Б.з 2001 року  по 2010 рік ;

Кур'єр-прибиральниця -  Либа Л. П. , з 2002 року по  2005 рік ;

Прибиральниця – Черепнєва С.М. з 2005 року по 2013 рік.;

 Секретар суду – Швед( Тагільцева) С.І. з 2005 – 2010 р.р., з 2010 року  по т.ч. заступник керівника апарату;

Помічник судді – Андріїшин І.В. з 2006 -2013 р.р.;

Старший секретар – Горбенко Н.С. з 2006 - 2015 р.р. з 10.03.15 р. по квітень 2016 р. - секретар судового засідання;

Помічник судді – Єрмолаєв В.М. в 2008 році ;

Помічник судді- Гадюкова Т.В. з  2008 – 2010 р.р.;

Головний спеціаліст з інформаційних технологій – Жевлоченко О.Д. з 2008 року по т.ч.; 

Секретар суду – Животова І.В. з 2008-2015 р.р., з 10.03.15 р. по т.ч. - старший секретар ;

Секретар суду – Сліпчук Л.Г. з 2009 -2011 р.р.;

Помічник судді – Задирко Р.В. в 2010 році;

 Архіваріус- Рогозевич С.О. з 2011 року по 2016 р. з квітня 2016 р. по т.ч. - секретар судового засідання;

Судовий розпорядник- Слободян О.П. з 2012 - 2013 р.р. ; з  2013 р. по т.ч. -  помічник судді;  

Судовий розпорядник - Полунін П.М. з 2014 р. по травень 2016 року ;

Судовий розпорядник - Чикунда О.П. з лютого 2017 р. по т.ч.

В системі судів України Березанський районний суд являється судом загальної юрисдикції, який вирішує цивільні, кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення; утворюється та діє за принципом спеціалізації; територіальності; загальними принципами судочинства.

В судовій ланці Березанський районний суд Миколаївської області є місцевим судом, тобто судом першої інстанції.

З набранням чинності Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. № 2747-IV, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні:

- адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам;

- усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

- усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

- адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої цієї статті.

Суддівський корпус теперішніх часів.

ГАПОНЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА з   квітня 2005 року по листопад 2017 року   працювала на посаді судді Березанського районного суду Миколаївської області .

З 22 листопада 2017 року виконує обов’язки Голови Березанського районного суду .

СТАРЧЕУС ОЛЬГА ПАВЛІВНА з листопада 1996 року до жовтня 2016 року працювала на посаді судді Березанського районного суду Миколаївської області .

17.10.2016 року Рішенням зборів суддів Березанського районного суду № 8 СТАРЧЕУС ОЛЬГУ ПАВЛІВНУ обрано головою Березанського районного суду Миколаївської області .

     21.11.2017 року рішенням Вищої ради правосуддя № 3707/0/15-17 р.    звільнена з посади голови Березанського районного суду в зв'язку з поданнням заяви про відставку .

В грудні 1992 року  ДОРОШЕНКО АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА була обрана народним суддею Березанського районного народного суду Миколаївської області ( 15-а сесія 21 з»їзду  Миколаївської обласної Ради народних депутатів 24.12.1992 р.).

З 01.09.1997 року відповідно до Указу Президента України від 20.08.1997 р. № 295/97 призначена головою Березанського районного суду.

Постановою Верховної Ради України від 17.04.2003 року № 731-IV була обрана суддею Березанського районного суду Миколаївської області безстроково.

Відповідно до Указу Президента України від 07.06.2004 р. № 622/2004 була призначена на посаду голови Березанського районного суду Миколаївської області.

Рішенням Ради Суддів України від 17.07.2009 р. № 68 призначена головою Березанського районного суду Миколаївської області. 

Постановою Верховної Ради України від 22.09.2016 року № 1600-VШ звільнена з посади голови Березанського районного суду в зв'язку з поданнням заяви про відставку .

З червня 2012 року до теперішнього часу на посаді судді Березанського районного суду Миколаївської області працює ТАВЛУЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ.

Заслужені пенсіонери суду

Значну частину свого життя присвятили служінню Феміди:

Блажко Алла Миколаївна

-         Відповідно до наказу № 7 від 01.04.1985 року БЛОЖКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА призначена на посаду завідуючої канцелярії Березанського нарсуду  Миколаївської області

-         Відповідно до наказу № 8 від 06.04.1995 року Блажко А.М. звільнено із займаної посади, в зв»язку з переведенням на посаду секретаря судових засідань.

-     Відповідно до наказу № 47 від 01 листопада 2001 року Блажко А.М. звільнено із займаної посади як державного службовця у зв’язку з досягненням  граничного віку проходження державної служби , відповідно до ст.23 ЗУ «Про державну службу».

-         Відповідно до наказу № 53 від12.11.2001 року  Блажко А.М. призначено на посаду архіваріуса  Березанського районного суду Миколаївської області .

-     Відповідно до наказу № 89 від 09 серпня 2011 року звільнена з посади архіваріуса Березанського районного суду Миколаївської області  за власним бажанням.

 

Теперешній склад суду 

    Станом на 01 січня 2013 року Березанський  районний  суд Миколаївської області згідно штатного розпису має 4 посади суддів, з яких 2 адміністративні посади – посада голови суду  ДОРОШЕНКО АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА  та  посада заступника голови суду СТАРЧЕУС ОЛЬГА ПАВЛІВНА та 18 посад працівників суду (16 держаних службовців, 1 службовець, 1 інший працівник суду).

    Станом на 01 травня 2015 року Березанський районний суд Миколаївської області згідно штатного розпису має 4 посади суддів, з яких 1 адміністративна посада – посада голови суду ДОРОШЕНКО АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА та 17 посад працівників суду (15 держаних службовців, 1 службовець, 1 інший працівник суду).

    Станом на 01 січня 2017 року Березанський районний суд Миколаївської області згідно штатного розпису має 4 посади суддів, з яких 1 адміністративна посада – посада голови суду  СТАРЧЕУС ОЛЬГА ПАВЛІВНА та 17 посад працівників суду (11 держаних службовців, 4 працівники патронатної служби, 1 службовець, 1 інший працівник суду):