flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

До уваги громадян

 

Відповідно до частини 5 статті 95  Цивільного процесуального кодексу України, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення  ( копії паспорта та ідентифікаційного коду,  свідоцтва про народження , свідоцтва про розірвання шлюбу та/або  свідоцтва про укладення шлюбу та інших правовстановлюючих документів ) .

 

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі 

Заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів у частці від доходу

 

 

 

 про видачу виконавчого листа

                                                                                                          До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява
                                                        про видачу виконавчого листа 

  Прошу видати мені виконавчий лист у справі №________ за моїм позовом до Мурашкина Володимира Михайловича про стягнення боргу в сумі 2000

„____”___________200__р.                                                                   ___________                     Косарський П.Д.
 ==================================================

про повідомлення суд про причини неявки у судове засідання

 

                                                                                                         До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява


                             про повідомлення суд про причини неявки у судове засідання
 У провадженні ____________ районного суду ____________ області знаходиться справа №________ за моїм позовом до Прохорова Романа Олександровича про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою, яка призначена до розгляду на 9 годину 15 хвилин 12 травня 2005 року.
  Повідомляю суд, що я не зможу прийняти участь у судовому засіданні у зв’язку з хворобою і прошу відкласти розгляд справи на інший день.
 „____”____________200__р.                                                            _____________Косарський П.Д.
===================================================================

 

про роздрукування технічного запису судового засідання


 

                                                                                                         До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява

                                    про роздрукування технічного запису судового засідання
  У відповідності з ч. 5 ст. 197 ЦПК України прошу здійснити повне (часткове) роздрукування технічного запису судового засідання та розпорядження головуючого у справі №_____ за моїм позовом до Чередниченко Валентини Іванівни про розірвання шлюбу, яке відбулося 12 квітня 2005 року. 
„____”___________200__р.                                                                     _________Косарський П.Д.
===================================================================

 

про видачу копії рішення суду


 

                                                                                                         До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява

                                                      про видачу копії рішення суду
  У відповідності з ч. 2 ст. 222 ЦПК України прошу видати мені копію рішення ______________ районного суду від 15 травня 2005 року у справі №______ за моїм позовом до Жорової Марини Олегівни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
 „___”___________200__р.                                                              ______________Косарський П.Д.
===================================================================

                                 Зразок заяви про надання дозволу на побачення

                                                                 
                                          До Березанського районного суду
                                                                                                           Миколаївської області

                                                                                                           Судді _____________________

                                                                                                           57400, Миколаївська область,
                                                                                                           смт. Березанка, вул. Леніна, 58  
                                                                                                           ___________________________

                                                                                                            ___________________________

                                                                                                            ___________________________

                                                                                                           __________________________

                                                                                     (прізвище, ім’я по-батькові, адреса заявника та контактний телефон)

 

                                                                Заява

                                          про надання дозволу на побачення

В провадженні Березанського районного суду Миколаївської області перебуває кримінальне провадження (кримінальна справа) № 469/номер/2013-к провадження №1-кп/469/номер/2013 за обвинуваченням Іванова І.І.

Прошу надати мені дозвіл на побачення з обвинуваченим (підсудним ) Івановим Іваном Івановичем.

 

 Дата «__» ____________ 20__ року                                                  _________________ підпис  

                                                      про визнання позову


 

                                                                                                        До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява


                                                                   про визнання позову
  У проводженні ______________ районного суду ______________ області знаходиться справа №______ за позовом Федоренко Анни Андріївни до мене про стягнення боргу в сумі 1500 гр.
  Користуючись своїм правом, передбаченим ч. 1 ст. 174 Цивільного процесуального кодексу України, я повністю визнаю заявлені нею вимоги і не заперечую проти ухвалення судом рішення про задоволення її позову.
 „____”___________200__р.                                                         _____________Косарський П.Д.
===================================================================

 

про витребування доказів


 

                                                                                                         До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява


                                                               про витребування доказів
  У відповідності з ч. 1 ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України прошу суд на підтвердження моїх позовних вимог у справі №2-29/05 за моїм позовом до Козинець Яни Іванівни про визнання недійсним заповіту витребувати із ______________ї міської державної нотаріальної контори копію заповіту, складеного Багутою Семеном Петровичем на користь Козинець Яни Іванівни.
 „____”___________200__р.                                                           _____________Косарський П.Д.
===================================================================

про залишення позову без руху


 

                                                                                                        До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява


                                                        про залишення позову без руху
  У відповідності з п. 4 ч. 1 ст. 83, п. 5 ч. 1 ст. 207 ЦПК України прошу суд залишити без руху мій позов до Сергійко Петра Андрійовича про визнання недійсним договору дарування квартири №98 по вул. Марата, буд. 134 у м. ____________ і повернути мені сплачений судовий збір в сумі 155 гр.
 „____”____________200__р. _____________Косарський П.Д.
===================================================================

 

про повернення позову


 

                                                                                                        До ______________ районного суду
                                                                                                           _________________області
                                                                                                         Косарського Петра Даниловича,
                                                                                                         який проживає за адресою: вул.  
                                                                                                         Некрасова, буд. 124, кв. 23,                                                                                                                                                                    м. ______________ обл.,
                                                                                                         поштовий індекс _____
 

                                                                             Заява


                                                                   про повернення позову
  17 лютого 2005 року я звернулася до ____________ міськрайонного суду ____________ області з позовом до Єрохова Антона Вікторовича про розірвання шлюбу.
  Після звернення до суду ми примирилася і поновили шлюбні стосунки.
На підставі викладеного й у відповідності з п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 83, п. 1 ч. 3, 4 ст. 121 ЦПК України
прошу:
повернути мені позовну заяву за моїм позовом до Єрохова Антона Вікторовича про розірвання шлюбу і понесені мною судові витрати.
„____”___________200__р. ___________Любова М.І.

    Зразок заяви про надання для ознайомлення матеріалів справи про  адміністративне правопорушення

                                                                                                         До Березанського районного суду
                                                                                                         Миколаївської області 

                                                                                                         57400, Миколаївської області, 
                                                                                                         смт. Березанка, вул. Леніна, 58 
 
                                                                                                         _____________________________

                                                                                                         (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

                                                                                                         місце проживання:

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                               (зазначити повну адресу)

   
 
                                                        З А Я В А

про надання для ознайомлення матеріалів справи про адміністративне правопорушення

 
  Прошу надати для ознайомлення матеріали справи про адміністративне правопорушення № _________, відносно ______________________________

______________________________________________________________________________

                          (зазначити прізвище, ініціали правопорушника)

 
  Головуючий суддя по справі _____________________________

                                                     (зазначити прізвище, ініціали судді)

 Мені роз'яснено, що заборонено виносити справу з приміщення суду, робити в документах справи записи, виправлення, вилучати зі справи будь-які документи.

 

 «____»____________ 20__ року                                                             ________ ________________

  (зазначити дату звернення)                                                       (підпис та прізвище, ініціали заявника)

 

 

Зразок заяви про надання для ознайомлення матеріалів кримінальної справи

 
                                                                                                         До Березанського районного суду
                                                                                                         Миколаївської області 

                                                                                                         57400, Миколаївської області, 
                                                                                                         смт. Березанка, вул. Леніна, 58 
 
                                                                                                         _____________________________

                                                                                                         (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

                                                                                                         місце проживання:

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                               (зазначити повну адресу)

   
 
                                                        З А Я В А                          про надання для ознайомлення матеріалів кримінальної справи

 
  Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної №_________

 за обвинуваченням ___________________________________________________________________

                                                      (зазначити прізвище, ім'я по батькові підсудного (засудженого)

  Головуючий суддя по справі _____________________________

                                                      (зазначити прізвище, ініціали судді)

 
Мені роз'яснено, що заборонено виносити справу з приміщення суду, робити в документах справи записи, виправлення, вилучати зі справи будь-які документи.

 
"____"____________ 20__ року                                                                  ________ ________________

  (зазначити дату звернення)                                                                     (підпис та прізвище, ініціали заявника)

 


 

                                          Зразок заяви про видачу копії судового рішення

                                                                                                         До Березанського районного суду
                                                                                                         Миколаївської області 

                                                                                                         57400, Миколаївської області, 
                                                                                                         смт. Березанка, вул. Леніна, 58 
 
                                                                                                         _____________________________

                                                                                                         (прізвище, ім’я, по-батькові заявника)

                                                                                                         місце проживання:

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                         ______________________________

                                                                                                               (зазначити повну адресу)

   
 
                                                        З А Я В А

  про видачу копії рішення суду

  Прошу видати мені __________________________

  (вказати прізвище, ім’я, по батькові)

  копію рішення Березанського районного суду Миколаївської області  

  від « » . року по справі №___________________

    (вказати дату)                        (вказати номер справи)

  за позовом ___________________________________________  

                               (вказати прізвище, ім’я, по батькові позивача)

  до____________________________________________________

             (вказати прізвище, ім’я, по-батькові (назву юридичної особи) відповідача)

  про __________________________________________________

                                (вказати суть позовних вимог)

  Суддя _____________________ (вказати прізвище судді)

 

  Дата _________                                                                                                ______________  
        
  (вказати дату)                                                                                                         (підпис)