flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

slujinfa

 

Березанський районний суд Миколавської області

Наказ

№90"а"

27 червня 2012 року

  

  На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та відповідно до наказу Державної судової адміністрації України №40 від 17.04.2012, -

                                                               Н А К А З У Ю :


1. Затвердити перелік документів Березанського районного суду Миколаївскої області, що можуть містити відомості, що становлять службову інформацію (додається).

2. Розмістити вказаний перелік на офіційному веб-порталі «Судова влада в Україні».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 
Голова

Березанського районного суду

Миколаївскої області                                                                                              А.В.Дорошенко

 
Додаток №1 до наказу голови Березанського районного суду Миколаївскої області  №90"а" від 27.06.2012

 
                                                                                «З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

                                                                                               Голова                                                                                                         Березанського районного суду                                                                                                                                                                                                                              Миколаївскої області

                                                                          ________________А.В.Дорошенко


                                                                                   27 червня 2012 року

                                                              ПЕРЕЛІК

документів Березанського районного суду Миколаївскої області, що містять інформацію, яка становить службову інформацію


1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов’язки голови суду) та керівника апарату суду (особи, що виконує його обов’язки).

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п. 2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27.06.2006 №68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

 11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

 12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

 13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

 14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

 15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

 16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 45 до п.16.1.19 Інструкції).

 17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п.16.1.24 Інструкції).

 18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до п.16.6.3 Інструкції).

 19. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

20. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

21. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

22. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

23.Журнал видачі копій судових документів.

24. Матеріали особових справ працівників суду.

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з держаною таємницею.

30. Перелік режимних приміщень, зон, територій.

31. Документи з питань технічного захисту інформації (якщо з своїм змістом не розкривають відомостей, що становлять державну таємницю).

32. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

33. Акти перевірок наявності секретних документів.

34. Листування з органами Служби безпеки України з питання проведення допускової роботи.

35. Номенклатура посад працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

36. Номенклатура секретних справ.

37. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

38. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

39. Акти знищення секретних документів і справ.

40. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

41. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).