flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

poryadok

                                                                           

                           БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                          Н А К А З
   
 17 жовтня 2012 року                                                                                                             № 142
   
  Про затвердження Інструкції
 про порядок відшкодування фактичних витрат
 на копіювання або друк документів.  

    Відповідно до вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації»
 від 13 січня 2011 року № 2939-VI, постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 « про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію « -,

                                                                               Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Березанському районному суді Миколаївської області.
   2. Розмістити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації у Березанському районному суді Миколаївської області на веб-сайті суду.
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою .
 
  Голова

  Березанського районного суду
  Миколаївської області                                                                                  А.В. Дорошенко

                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 Голова Березанського                                                                                                                      районного суду
                                                                                                                 Миколаївської області                                                                                                                           А.В. Дорошенко

                                                                                               Наказ № 142 від 17.10.2012р.

                                                                                                                 Додаток №1 до наказу

ІНСТРУКЦІЯ
  про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
  які надаються запитувачам інформації1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації Березанським районним судом Миколаївської області.

2. Працівник апарату суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш, як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його запитувачу інформації.

3. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N740.

4. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку.

5. Після отримання від запитувача квитанції про сплату витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді. Відмовою вважається ненадходження від запитувача протягом 20 днів від дати видачі рахунку (додаток 2) квитанції про сплату витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 Голова Березанського                                                                                                                      районного суду
                                                                                                                 Миколаївської області                                                                                                                           А.В. Дорошенко

                                                                                               Наказ № 142 від 17.10.2012р.

                                                                                                                 Додаток №2 до наказу

 
  Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
 

 

Послуга, що надається  Норми витрат за виготовлення однієї  сторінки
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)  0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)  0,2 відсотка розміру мінімальної

заробітної плати
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)  0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати