flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПЛАН заходів щодо запобігання і протидії корупції

12 червня 2013, 14:31

 Затверджено

Наказ
 Березанського районного суду

Миколаївської області
 
№ 52 від 07.06.13р 

 

ПЛАН
заходів щодо запобігання і протидії корупції в БЕРЕЗАНСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ в Миколаївській області на 2013 рік


 

 

 


з/п


Зміст заходу Механізм реалізації Відповідальні за виконання Строк виконання Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
   На виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік забезпечити:        
1  Забезпечити якісне функціонування рубрики «Запобігання корупції» на веб-сайті Березанського районного суду Миколаївської області Робота веб-сайту Спеціаліст з інформаційних технологій-Жевлоченко О.Д.  Постійно.   
2   Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань У відповідності до вимог Закону України « Про державну службу » Заступник керівника апарату Березанського районного суду Миколаївської області- Тагільцева С.І.

Консультант з кадрової роботи Березанського районного суду Миколаївської області- Плохотнюк Л.В.

 
 Протягом року   
3  Організація роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи, серед державних службовців Березанського районного суду Миколаївської області з питань дотримання положень законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні порушення», «Про державну службу» та інших актів антикорупційного спрямування  Під час планування роботи, здійснення заходів з навчання, самоосвіти  Керівник апарату Березанського районного суду Миколаївської області - Пономаренко Л.Г.   Протягом року   
4  Забезпечення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», знання цими особами норм антикорупційного законодавства Під час оформлення документів на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад  Заступник керівника апарату Березанського районного суду Миколаївської області- Тагільцева С.І.

Консультант з кадрової роботи Березанського районного суду Миколаївської області- Плохотнюк Л.В.

 
 Протягом року   
5 Запровадження внесення до особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву державної служби на ІІІ-V категорії посад, питань з поглибленого вивчення антикорупційного законодавства  Внесення особисто до особистого річного плану  Консультант з кадрової роботи Березанського районного суду Миколаївської області- Плохотнюк Л.В.  При формуванні кадрового резерву   
6  Здійснення заходів щодо роз’яснення нового антикорупційного законодавства Розміщення інформації на
веб-сайті Березанського районного суду Миколаївської області

 
Консультант Березанського районного суду Миколаївської області- Громова Г.А.

Спеціаліст з інформаційних технологій-Жевлоченко О.Д..


 
 Постійно.  
7  Проведення семінарських занять з новопризначеними державними службовцями з питань запобігання та протидії корупції і дотримання етики поведінки державного службовця Під час проведення занять в системі навчання   Керівник апарату Березанського районного суду Миколаївської області - Пономаренко Л.Г.   Після призначення на посаду  
8  Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Березанському районному суді Миколаївської області. У відповідності з Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33  Консультант з кадрової роботи Березанського районного суду Миколаївської області- Плохотнюк Л.В.  При призначенні на посаду   
9  Забезпечення в межах компетенції всебічного розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблемних питань  У відповідності до Закону України «Про звернення громадян»  Керівник апарату Березанського районного суду Миколаївської області - Пономаренко Л.Г.   Постійно.  
10  У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу, про запобігання і протидію корупції, проведення службових розслідувань (перевірок)  У відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950  Керівник апарату Березанського районного суду Миколаївської області - Пономаренко Л.Г.   Постійно.  
11  Забезпечення подання інформації Березанським районним судом Миколаївської області результатів розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування (перевірки) Службові записки та відповідні листи  Керівник апарату Березанського районного суду Миколаївської області - Пономаренко Л.Г.    Постійно.  

 

 В.о.голови Березанського районного суду
 Миколаївській області                                                                                      Н.О. Гапоненко